Da li ste stariji od 18 godina i da li ste IQOS korisnik koji pristupa sa lokacije u Republici Srpskoj - Bosna i Hercegovina?

Morate imati 18 godina ili više da biste pristupili materijalima na ovoj stranici.

Mi brinemo - Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima bez duhanskog dima, koji su namijenjene IQOS korisnicima iz Republike Srpske.

PMI-evi proizvodi bez duhanskog dima nisu alternativa prestanku pušenja i nisu dizajnirani kao pomoć za prestanak pušenja.

IQOS - Često postavljena pitanja

IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste

1. Ubaci duhansku patronu specijalno dizajniranu za IQOS ILUMA uređaje do linije na filteru dok držač ne zavibrira, a svjetlo(a) ne zatreperi(e). Grijanje počinje automatski ili (po potrebi) pritiskom na dugme u trajanju od 1 sekunde.

2. Počni sa korištenjem kada držač zavibrira, a svjetla postanu statična.

3. Kako bi označio posljednjih 30 sekundi ili posljednja 2 dima, držač će zavibrirati, a bijelo svijetlo(a) će početi da pulsira(ju).

4. Izvadi iskorištenu duhansku patronu i odloži je čim se potpuno ohladi u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

5. Ubaci držač u punjač da bi se ponovo napunio.

Kako se resetuje IQOS ILUMA?

Stavi držač u džepni punjač i pritisni dugme u trajanju od 10 sekundi, a zatim ga pusti. Sva svjetla za status će se ugasiti, trepnuti dvaput i upaliti da bi se potvrdilo RESETOVANJE.

Kako da znam koliko konzumacija mi je preostalo na uređaju IQOS ILUMA??

Možeš provjeriti koliko konzumacija ti je preostalo na dva načina – bilo na samom držaču ili na džepnom punjaču. Evo kako:

Da provjeriš status na držaču: Nagni držač prema sebi ili nakratko pritisni dugme. Svjetla pokazuju nivo baterije. 2 svjetla znače spreman za 2 konzumacije, 1 svjetlo znači spreman za 1 konzumaciju.

Da provjeriš status na džepnom punjaču: Kratko pritisni dugme džepnog punjača. Svjetlo na džepnom punjaču će se upaliti: 2 svjetla znače spreman za 2 konzumacije, a 1 svjetlo znači spreman za 1 konzumaciju..

Kako se provjerava nivo baterije džepnog punjača?

Nivo napunjenosti baterije na džepnom punjaču provjerava se lako. Kratko pritisni dugme džepnog punjača. Svjetla za status džepnog punjača će se upaliti da bi pokazala nivo baterije.
· 4 BIJELA svjetla: baterija je potpuno napunjena
· 3 BIJELA svjetla: preostalo je do 75% baterije
· 2 BIJELA svjetla: preostalo je do 50% baterije
· 1 BIJELO svjetlo: preostalo je do 25% baterije

Šta znače svjetla na IQOS ILUMA uređaju?

Žuto/narandžasto trepereće svjetlo na držaču: to znači da je baterija istrošena i da držač treba da se napuni. Trajanje dopunjavanja držača IQOS ILUMA:

• u prosjeku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije* • u prosjeku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije* • u prosjeku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije*


*Više informacija u dijelu o degradaciji baterije.

Crveno trepereće svjetlo na držaču: stavi držač u džepni punjač i onda resetuj džepni punjač.

Bijela svjetla trepnu dvaput na držaču: to znači da je tvoj uređaj IQOS ILUMA izvan opsega radne temperature. Opseg radne temperature je između >0°c/<40°c.

Kako se puni uređaj IQOS ILUMA?

Uređaj se puni brzo i jednostavno, imaj na umu da bi korištenje bilo bezbjedno, puni uređaj IQOS ILUMA pomoću adaptera za napajanje i kabla za punjenje koji su ti isporučeni zajedno sa uređajem. Potrebno je otprilike 135 minuta u normalnim uslovima prostorije da se originalni džepni punjač IQOS ILUMA potpuno napuni putem adaptera za napajanje priključenog na električnu utičnicu.

• u prosjeku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije* • u prosjeku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije* • u prosjeku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije* • u prosjeku 10 min 5 s za prvo punjenje*

*Više informacija u dijelu o degradaciji baterije.

Da li da koristim adapter za napajanje i kabl za punjenje od prethodnih verzija uređaja za punjenje uređaja IQOS ILUMA?

Da, ali samo sa kablom i strujnim adapterom IQOS 3 generacije.

Kako da čistim kožni omotač uređaja IQOS ILUMA PRIME i da li on potpada pod period garancije?

Kožni omotač se lako čisti. Čisti omotač vlažnom krpom koja ne sadrži alkohol. Nijedno oštećenje nije obuhvaćeno garancijom.

Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.