Da li ste stariji od 18 godina i da li ste IQOS korisnik koji pristupa sa lokacije u Republici Srpskoj - Bosna i Hercegovina?

Morate imati 18 godina ili više da biste pristupili materijalima na ovoj stranici.

Mi brinemo - Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima bez duhanskog dima, koji su namijenjene IQOS korisnicima iz Republike Srpske.

PMI-evi proizvodi bez duhanskog dima nisu alternativa prestanku pušenja i nisu dizajnirani kao pomoć za prestanak pušenja.

IQOS nauka i vizija

IQOS je proizvod kombinacije nauke, tehnologije i vizije.

Nauka iza zagrijavanja duhana

Vjerujemo u nauku. Vjerujemo da ona može promjeniti živote miliona pušača, koji bi inače nastavili da puše. U tom smislu smo angažovali naučnike da rade na važnoj ideji: razvijanju manje štetnih proizvoda na koje pušači cigareta mogu da pređu, ako ne prestanu da puše. Stotine naučnika i inženjera u globalnim centrima za istraživanje i razvoj kompanije PMI u Švajcarskoj i Singapuru su razvili i procjenili IQOS, inovativni elektronski uređaj koji zagrijava, a ne sagorijeva duhan. Proizvodi duhansku paru koja isporučuje okus duhana i nikotin.

Testirano prema najvišim standardima

IQOS je prošao stroge naučne procjene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a ne isključuje rizik, prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.

Zašto je zagrijavanje bolje

Tehnologija - svijet se vrti oko nje. Tokom godina, radikalno je promjenila naše živote na bolje. Način na koji radimo, način na koji komuniciramo, način na koji putujemo. Kombinovanjem nauke i tehnologije, na taj način smo razvili bolju alternativu za nastavak pušenja. IQOS mijenja nabolje način na koji odrasli pušači, koji bi inače nastavili da puše, mogu uživati u duhanu. IQOS zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duhana emituje velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl™ tehnologija sprječava sagorijevanje duhana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.

Tehnologija zagrijavanja

Kada se cigareta zapali, duhan sagorijeva na visokoj temperaturi. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo, uz veliki broj i visok nivo štetnih materija.

Dim cigareta je složena mješavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.

IQOS HeatControl™ tehnologija zagrijava duhan na nižoj temperaturi, osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Pošto nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duhansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo okusa duhana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Važna informacija: 95% manje štetnih materija ne znači nužno 95% smanjenje rizika. IQOS nije bez rizika

* ”95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa niza štetnih materija (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete (3R4F). Vidjeti Važne informacije na IQOS.com

Cigarete proizvode katran. IQOS ne stvara.

Katran je proizvod sagorijevanja cigarete. IQOS ne stvara katran jer zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih sastojaka.* Potpuni prelazak na IQOS je manje štetan od nastavka pušenja cigareta.**

Potpuni prelazak na IQOS je manje štetan od nastavka pušenja cigareta.**

Iako IQOS ne proizvodi katran, IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

*Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom cigarete.

**Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.